Referenties2021-06-16T09:44:45+00:00

Referenties

Ondernemer
Na vijf jaar van bestaan waarin uitgeverij B for Books een explosieve groei doormaakte, was het tijd een hernieuwde toekomstvisie vast te leggen met duidelijke focuspunten, opdat het succes ons niet boven het hoofd zou groeien en waarmee we het volgende lustrum in zouden kunnen stappen. Structuren maken is voor mij zoiets als met links schrijven en dus heb ik om die toekomstvisie te formuleren José ingeschakeld als coach. Heb onze vele, mooie en ambitieuze plannen op tafel gelegd en door de hele nuchtere en praktische vraagstellingen van José gecombineerd met haar praktijkgerichte aanpak, ontvouwde zich een steeds duidelijker beeld van de sterktes en zwaktes van B for Books en waarmee wij ons wél en niet bezig moeten houden. We hebben een half jaar zeer prettig samengewerkt. Ik kan nu ook met links schrijven. De lijn van B for Books ligt me haarscherp voor ogen…en…we zien dit jaar een verbetering van ons bedrijfsresultaat voor belasting van 8,5%. De – voor mij – onverwachte bonus van een half jaar lang, bewust en intensief bij zaken stilstaan. Ik heb geen dag spijt dat ik me de luxe heb gegund van José, als coach. B for Books B.V. – Kitty Bakker (dga)

Ondernemer
Mijn doelstelling om de werk-/privébalans gunstiger te laten uitvallen voor het privédeel was heel duidelijk. José heeft me geholpen middels een aantal gesprekken te komen tot de essentie en oorzaken van onbalans. Door zelfinzicht te krijgen via een aantal oefeningen is het daarna snel mogelijk geworden om in de praktische gang van alledag mijn eigen (ongewenste) gedrag te herkennen en daarna stapje voor stapje te veranderen. De werkwijze van José is doelgericht en de gesprekken waren meestal luchtig en verhelderend. Ik kan iedereen aanraden die denkt geen tijd te hebben, juist wat tijd vrij te maken voor een dergelijk traject.

Export manager
Met regelmaat denk ik terug aan onze gesprekken. Onbewust heb ik er nog meer aan gehad dan gedacht. Ook de opdrachten die je gaf hebben naderhand meer invloed gehad dan ik gedacht had. Bijv. de opdracht om alle ‘specialties’ over land X op te schrijven. Er kwam zo naar voren dat ik een perfectionist ben. Door hieraan te denken in de praktijk, probeer ik de pieken en de dalen er uit te halen. Het gaat een stuk beter en ik kan op dat soort momenten veel beter relativeren. Al met al kijk ik terug op een goede coaching. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Senior Adviseur
In de coaching heb ik geleerd om enerzijds in gesprekken met klanten de leiding te kunnen vasthouden en anderzijds toch het initiatief bij de ander kunnen laten. De door José gebruikte methodieken werkten goed; ik kon zelf de agenda bepalen. De resultaten zijn zeer bevredigend. José heeft me zeer praktisch begeleid en goede handvatten gegeven om mee door te gaan.

International Vice-President Marketing
Mevrouw Vos-Boven heeft in korte tijd heel duidelijk inzicht gekregen in mijn bekwaamheden, mijn persoonlijkheid en de wijze waarop ik communiceer. Zij was in staat om heel snel, soms was dat moeilijk, discussie los te krijgen. Achteraf gezien geloof ik dat dit de sleutel was om mij verder te helpen en te steunen bij de ontwikkeling die ik nodig had voor mijzelf en mijn zakelijke omgeving.

Salesdirector/Businessmanager
Het coachen door mevr. Vos-Boven getuigde van een grote professionaliteit. Gedurende zeven sessies, in de vorm van persoonlijke gesprekken van telkens twee uur, werd ik als coachee op een positieve assertieve wijze gestimuleerd aan mijzelf te werken. Daarbij stonden mijn werksituatie en persoonlijke doelstellingen centraal. Zij gaf mij voldoende vertrouwen en zorgde door haar aanpak dat ik goed voorbereid aan iedere sessie begon. Haar feedback leverde steeds weer voldoende input voor het vervolg.

P&O adviseur
Ik ben mezelf bewust geworden van een aantal grotendeels zelf opgeworpen barrières en van de consequenties van een aantal aannames. De gevolgde methodiek heeft mij er van bewust gemaakt opener te zijn op momenten dat dit nodig is. Ik neem meer de ruimte om bij anderen te informeren en met ze te overleggen. Dit komt de samenwerking en de communicatie op diverse niveau’s ten goede.