Werkwijze2021-06-16T09:39:56+00:00

Stappen in teamcoaching

Analyse
In een teamanalyse brengen we de sterke en kwetsbare kanten van het team in kaart. We doen dit door individuele gesprekken met alle teamleden en de leider van het team. Vervolgens woont de teamcoach een teamvergadering bij waarin het team een door henzelf gekozen onderwerp bespreekt. De teamcoach observeert de interactie in het team. Op basis van op deze wijze verkregen informatie vindt een rapportage plaats, waarin een:

  • analyse van de sterke en kwetsbare kanten
  • beschrijving van de knelpunten
  • voorstel voor verbetering en een aanpak van het teamontwikkelingstraject.

Teamontwikkelingstraject
Afhankelijk van de bevindingen uit de analyse gaat het team aan de slag met de knelpunten. De teamcoach zal een programma voorstellen dat vaak uit een tweetal tweedaagse bijeenkomsten bestaat; twee tot drie sessies teamcoaching ‘op het werk’ bij bestaande teammeetings. De leider van het team zal daarnaast individueel gecoacht worden om het proces te versnellen.
De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) kan ondersteuning bieden bij het beter leren begrijpen van elkaar en daardoor communiceren en samenwerken met elkaar.