Teamcoaching2021-06-16T09:39:10+00:00

Optimale samenwerking leidt tot optimale resultaten.

Wat is teamcoaching?
Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie  in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. In veel teams spelen vaak onderhuidse zaken, die vaak niet openlijk worden besproken, maar die het functioneren van het team negatief beïnvloeden. Dat kunnen allerlei zaken zijn, variërend van gebrek aan loyaliteit aan de visie of doelstellingen; manier van werken; individuele bijdragen van teamleden; et cetera. Teamcoaching maakt onderhuidse, ondermijnende zaken op een constructieve manier bespreekbaar.

Wat is een team?
Een team is een groep mensen die bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen waarbij onderlinge samenwerking is vereist als voorwaarde voor succes.