Praktijk2021-06-16T09:37:08+00:00

Coaching in de praktijk

Voor een effectieve ondernemersbegeleiding hebben wij gekozen voor een andere benadering dan gebruikelijk is. Onze visie is dat uw ondernemersgedrag een grote invloed heeft op uw bedrijfsprestaties. Daarom bent u ons uitgangspunt in onze begeleiding en ontwikkeling van u en uw onderneming.

E-Wijzer
Onze begeleiding start met een goed inzicht in uw bedrijfscijfers en prestaties. Uiteraard tijdig en altijd in het perspectief van uw persoonlijke en zakelijke doelen. Speciaal hiervoor is software ontwikkeld waarmee u door uw eigen bedrijfsresultaten en verwachtingen voor de toekomst kunt kijken. Deze software heet E-Wijzer. En E staat voor Entrepreneur als ook voor Electronisch. De voordelen zijn dat u uw informatie snel, practisch en transparant krijgt. E-Wijzer is gebaseerd op Professional Planner Controllingsoftware. Met deze state-of-art software rekenen wij uw huidige bedrijfsprestaties door naar de toekomst. Uw toekomst, want uw businessplan is vertaald en vastgelegd in Professional Planner. Door de werkelijk prestaties (uw administratie) telkens in te lezen kan het vergeleken worden met de inititiële verwachting, maar tevens – en dat is het belangrijkste – kan bepaald worden welk effect het heeft voor uw toekomstplannen en doelen. Dat verandert uw businessplan in een dynamisch instrument dat u scherp houdt op de toekomst die u wilt creëren.

Ondernemerscoaching
Een inzichtelijke en naar de toekomst doorgerekende bedrijfsprestatie alleen is niet voldoende. Begeleiding door José Vos-Boven, die daarvoor speciaal is opgeleid, is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Het gaat juist om de interpretatie van de managementinformatie en uw uiteindelijke beslissingen hierop. Zij houdt u scherp en treedt op als sparringpartner die ook oog heeft voor uw blinde vlekken en ego. José Vos-Boven heeft niet alleen bijzondere kwaliteiten op coachingsgebied, maar beschikt over een gedegen kennis van ondernemerschap en bedrijfseconomie. Zij vergelijkt, samen met u, de werkelijke bedrijfsprestaties met uw verwachtingen en kansen voor de toekomst. Wij maken de analyse en samen met u diepen we uit welke acties voor de toekomst nuttig en noodzakelijk zijn.

Wij plegen de juiste interventies waardoor u focus op uw toekomst krijgt en houdt, u persoonlijk groeit en uw zakelijk rendement vergroot wordt.