Meer inspiratie2021-06-16T09:50:14+00:00

Economische recessie!?

Authentieke leiders helpen greep op de toekomst te krijgen. Futuroloog en management consultant Theodore Modis laat in zijn boek: Greep op de toekomst. Inzicht in bedrijfscycli als basis voor succesvol management in een veranderende omgeving, zien hoe managers op voorhand kunnen inschatten hoe hun bedrijf [...]

Dertigers Dilemma

In vakbladen voor HR Management, maar ook in de media kunnen we steeds vaker kennisnemen van de dilemma’s die dertigers hebben. Inmiddels spreken we van een quarterlife crisis. De dertiger Dertigers hebben in hun opvoeding en hun schoolopleiding vooral geleerd om zichzelf te ontwikkelen; het [...]

Uitstelgedrag: Morgen heb ik het af!

Stoppen met uitstellen staat nummer één op de lijst van 's werelds meest begeerde doelen. U kent ze vast wel, collega’s of medewerkers die altijd te laat zijn met het inleveren van hun notities en een te groot beroep doen op uw geduld. We noemen [...]

In 2020 domineren Millennials organisaties.

Hoe anticipeert u daarop? In De Financiële Telegraaf van 25 juni 2016 schreef Martijn Klerks “Werelden van verschil dreigen te botsen op de werkvloer, van Babyboom tot Z”: vijf generaties maar liefst! Hier nog even een actueel overzicht. Babyboomers (1946-1955) Generatie X (1956-1970) of de [...]

Going for growth

Going for growth: Benut psychologische voordelen door de behoeften van mens en bedrijf te verbinden. In Going for Growth! schetst Robert M. Tomasko vijf paden naar winst en succes in bedrijven. Dit boek verscheen in 1996 maar is eigenlijk nog steeds actueel. Going for Growth! [...]

Intervisie: een effectieve en efficiënte manier om te leren?

Nu de recessie nog steeds ons dagelijkse leven beheerst is de vraag gerechtvaardigd hoe we zonder teveel out of pocket kosten te creëren toch kunnen blijven leren. Een al langere tijd en veel gebruikte methode is Intervisie. Intervisie is een werkwijze waarbij gelijken in een [...]

50+ ers: deel van uw geinvesteerd vermogen?

Sinds jaar en dag onderzoeken we de gevolgen van de vergrijzing voor de arbeidsmarkt, voor ontwikkeling en marketing van nieuwe produkten, voor de (medische) zorg, etc. Steeds meer wordt duidelijk dat het gaat om forse veranderingen in de samenstelling van onze samenleving en de gevolgen [...]

Executive coaching: hoe business en persoonlijke groei elkaar ontmoeten

Hoe business en persoonlijke groei elkaar ontmoeten. Executive Coaching boek: door José Vos-Boven, verschenen maart 2014 Waarom dit boek? De eenzijdige aandacht voor visie en strategievorming en de daarbij benodigde kennis leidt tot een verwaarlozing van de empathische kant van leiders. Zij verliezen vroeg of [...]

Leiding geven aan professionals en de nieuwe generaties

Zijn en reflectie? Managen van professionals In het Tijdschrift voor Coaching van juni jl wordt Prof. Mathieu Weggeman geïnterviewd over hoe leiding te geven aan professionals. de titel van het stuk is: Ben er en wees wakker! De rode draad in het artikel is dat [...]

De mythe van succes en geluk!

In uiteenlopende bladen zijn de afgelopen jaren artikelen gewijd aan het onderwerp Geluk. Welk belang heeft u als werkgever bij gelukkige medewerkers? Het Financieele Dagblad (FD) van 29 december 2007 schrijft in ‘De sleutel tot gelukkig zijn’ het volgende: geluk bevordert de gezondheid, gelukkige werknemers [...]

Authentiek leiderschap: Wie ben ik en waarom doe ik dit?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de cruciale functie van leiderschap. Boeken vol worden er geschreven over hoe de leider zijn medewerkers het beste kan beïnvloeden en verleiden tot het bereiken van de juiste resultaten. Trends in leren Er wordt veel onderzoek gedaan naar de [...]

Balans werk en privé

Ondanks de crisis toch dicht bij jezelf blijven; is dat mogelijk?? Een thema dat ons vaak bezighoudt en waar we nu in de crisis weer keihard tegen aanlopen. Hoe de balans werk en privé onder druk komt te staan, kan voor ieder van ons verschillend [...]

Leven en werken in een veranderende wereld

Hoe gaan we om met continue veranderingen en de diversiteit aan medewerkers? Het lijkt misschien een open deur, maar toch lijkt het zinvol om ons te verdiepen in de verschillende ontwikkelingen die gaande zijn. In deze uitgave neem ik u mee naar de ontwikkelingen in [...]

Coaching in de 21e eeuw

Onder deze titel vond op 22 september het congres van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) plaats. Twee inspirerende sprekers namen ons mee op reis: Vicki Brock (internationaal coach) en George Gelauff (Centraal Plan Bureau). Graag deel ik in deze Food for growth het gedachtegoed [...]

Het Nieuwe Werken en de generaties Y en Einstein

Een contradictio in terminis? Twee onderwerpen die de HR agenda sinds enige tijd beheersen zijn Het Nieuwe Werken en de jongere generaties. In deze Food for growth gaat het over het spanningsveld waarin de generaties Y en Einstein terecht komen als uw organisatie Het Nieuwe [...]