Werkwijze2021-06-16T09:30:46+00:00

Hoe verloopt het coachingstraject?

Er vinden, zo is onze ervaring, over het algemeen zes tot twaalf gesprekken plaats, elk van maximaal twee uur.

In het eerste gesprek verkennen we met u welke vragen er leven en besluiten we of de samenwerking zinvol lijkt. Daarna beslissen we over de stappen die we gaan zetten en berekenen we de kosten